Photo Library

Home River, Lake & Spa Resorts Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

9.9917.99

Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Clear

Description

Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, Czech Republic, 1906

image id: GrandPuppKarlovyVary001

1685 x 1103 px | .jpg | 300 dpi | 837 KB

3369 x 2205 px | .jpg | 600 dpi | 3.35 MB

3240 x 2091 px | .jpg | 600 dpi – digitally enhanced | 3.43 MB

 

Additional information

Resolution

300 dpi, 600 dpi, Digitally enhanced (600 dpi)